Rękojmia czy niezgodność towaru z umową

W dzisiejszych czasach, kiedy konsumenci coraz świadomiej korzystają z prawa do reklamacji, istotne jest zrozumienie różnicy między rękojmią a niezgodnością towaru z umową. Zarówno rękojmia, jak i niezgodność towaru z umową są kluczowymi pojęciami w prawie konsumenckim, które mają istotne znaczenie dla ochrony praw konsumentów. W niniejszym artykule omówimy procedurę reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową oraz prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku rękojmi. Ponadto przedstawimy dowody potwierdzające niezgodność towaru z umową w procesie reklamacji.

Procedura reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową

Niezgodność towaru z umową występuje, gdy produkt nie spełnia warunków określonych w umowie lub nie nadaje się do celu, do którego powinien zostać użyty. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Procedura reklamacji obejmuje następujące kroki:

 • Zgłoszenie niezgodności towaru z umową sprzedawcy w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.
 • Przedstawienie dowodów potwierdzających niezgodność towaru, takich jak np. zdjęcia, opisy usterek, świadectwa badań technicznych.
 • Oczekiwanie na odpowiedź sprzedawcy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 • Ewentualne negocjacje związane z naprawą, wymianą towaru lub zwrotem pieniędzy.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku rękojmi

Rękojmia to gwarancja udzielana przez sprzedawcę na jakość i zgodność towaru z umową. Jeśli produkt ma wadę fizyczną lub prawną, konsument ma prawo do skorzystania z rękojmi. Prawo to obejmuje możliwość:

 • Wymiany towaru na nowy, wolny od wad.
 • Naprawy wadliwego towaru.
 • Zwrotu pieniędzy.

Dowody potwierdzające niezgodność towaru z umową w procesie reklamacji

Podstawowymi dowodami potwierdzającymi niezgodność towaru z umową są wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić zawartość umowy oraz stan towaru w momencie zakupu. W procesie reklamacji mogą być przydatne m.in.:

 • Paragon lub faktura zakupu.
 • Zdjęcia przedstawiające wadę towaru.
 • Opinie biegłych technicznych.

Pamiętaj, że skuteczność reklamacji zależy w dużej mierze od dostarczenia rzetelnych dowodów potwierdzających niezgodność towaru z umową.

Ochrona danych osobowych w procesie reklamacji

Ważnym zagadnieniem podczas procedury reklamacyjnej jest ochrona danych osobowych konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek zachować poufność wszystkich informacji, takich jak adres czy numer telefonu, przekazanych w związku z reklamacją. Nieuprawnione ujawnienie tych danych może naruszyć prywatność klienta i prowadzić do konsekwencji prawnych.

Rodzaj dowodu Znaczenie
Paragon lub faktura zakupu Potwierdza zawartość umowy oraz warunki zakupu.
Zdjęcia wady towaru Ilustrują stan towaru w momencie stwierdzenia niezgodności.
Opinie biegłych technicznych Zawierają fachową ocenę stanu towaru.

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak długo trwa proces reklamacji?
 • Czy mogę odmówić przyjęcia wadliwego towaru?
 • Jakie są moje prawa w przypadku odstąpienia od umowy?
Photo of author

Patryk

Dodaj komentarz