Ekonomi

Varje dag tar vi som konsumenter beslut som påverkar vår privatekonomi. Vi handlar, sparar, lånar pengar och tecknar försäkringar för att skydda oss mot det oförutsedda. Det som vi gör ofta i vår vardag och har erfarenhet av dagligen fungerar normalt bra. Vi köper till exempel kläder, skor och mat och betalar månadens räkningar via banken. Den moderna konsumenten gör stora delar av dessa vardagssysslor eller ibland alla online. Det som vi gör mera sällan kan däremot verka svårt. Många konsumenter har begränsad erfarenhet av större mer invecklade ekonomiska frågor.

Behöver du få bättre koll på vad du använder dina pengar till? Eller tycker du att det är svårt att få inkomsterna att räcka? Då kan en budget- och skuldrådgivare hos kommunen hjälpa dig att göra en budget. Hjälpen är faktiskt helt gratis men få konsumenter känner till att den existerar.

 

Vad är en budget?

Bild av en enkel budget i ett excelblad

En budget är en plan för dina inkomster och utgifter. Den ger dig överblick över ekonomin, och du kan se vad som behöver förändras för att pengarna ska räcka längre. Kanske går det att minska på några utgifter? Rådgivaren hjälper dig att utforma budgeten så att den passar dina förutsättningar. Att få budgetrådgivning är även en viktig del av förberedelserna för skuldrådgivning och skuldsanering.

Ett förenklat sätt att se på budgetering är att det ska ge en prognos inför kommande räkenskapsperiod. I verkligheten är syftet med budgetering lite mer komplicerad och beror också på varför ett företag budgeterar och vilken typ av företagsform det har.

En föränderlig budget kan vara bra att använda när budgeten avser avdelningar på ett företag som är beroende av volymen. En budget kan även anpassas efter antalet ordrar, kunder och andra yttre påverkande faktorer som företaget själv inte har någon kontroll över. Rörlig budget och flexibel budget är två budgettyper som är volymberoende.

En reviderad budget är en budget som ändras hela tiden, vilket gör den mer aktuell och levande. En sådan budget revideras vanligtvis varje kvartal eller när större händelser inträffar, så som ändrad marknadskonkurrens. Om en reviderad budget tillämpas behålls ofta den fasta budgeten för att kunna användas som jämförelse. I slutändan blir då utfallet oftast att den reviderade budgeten ligger närmare sanningen än den fasta, ursprungliga budgeten.

Vilken hjälp kan du få?

Kommunens budget- och skuldrådgivning kan dig som konsument råd och stöd, utifrån just din situation.

 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras
 • Förslag för att förhindra att du hamnar i en svår ekonomisk situation
 • Råd som fokuserar på dina skulder
 • Förslag för att undvika att den ekonomiska situationen förvärras
 • Information om hur en skuldsanering går till

Vill du ansöka om skuldsanering, enligt skuldsaneringslagen, får du råd och stöd av kommunens budget- och skuldrådgivning. Om du beviljas skuldsanering får du fortsatt stöd och hjälp under hela processen.

Du kan även få hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig. Om du inte är berättigad till skuldsanering kan du ändå få hjälp att kontakta dem som du har skulder till. Kanske går de med på att underlätta för dig genom att förändra dina lånevillkor. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. De har även tystnadsplikt. Uppgifter som du lämnar förs inte vidare till någon, om du inte själv vill det. Rådgivningen är kostnadsfri.

Få rådgivning per telefon

Din första kontakt med kommunens budget och skuldrådgivning sker normalt per telefon. Inför telefonsamtalet bör du samla ihop uppgifter om din ekonomiska situation:

 • Din inkomst
 • Din hyra och andra boendekostnader
 • Andra räkningar som du brukar få
 • Dina skulder

Telefonsamtalet har flera syften och beroende på ditt behov ska du ha möjlighet att:

 • få tala med någon som har erfarenhet av att hantera privatpersoners budget- och skuldfrågor
 • få information om vilket stöd du kan förvänta dig av din budget- och skuldrådgivare
 • få hjälp av budget- och skuldrådgivaren med att göra en närmare bedömning av din ekonomiska situation
 • få information om gällande krav för att få skuldsanering
  boka tid för ett personligt möte

Budget och skulder

Årets kartläggning av budget- och skuldrådgivningen, liksom tidigare undersökningar, visar att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen i landets kommuner varierar. Dessutom är det relativt få som vet om att den finns. Bland annat har väntetiden för att få träffa en budget- och skuldrådgivare varit olika lång i kommunerna. I Karlstad, till exempel, måste den som behöver hjälp med sin ekonomi vänta i 36 veckor innan de ens får ett möte med en budget- och skuldrådgivare. Det är naturligtvis alltför lång tid.

Konsumentverket har därför på regeringens uppdrag tagit fram rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Syftet är att alla som behöver det ska få stöd av god kvalitet, oavsett vilken kommun de bor i. Rekommendationerna har utarbetats efter samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogden, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och andra berörda aktörer.

Överskuldsättningen kostar samhället 30 till 50 miljarder kronor årligen så det är inte bara den enskilda individen som tjänar på en väl fungerande budget- och skuldrådgivning. Det är hög tid att denna yrkeskår ges ökade resurser och att de får en rimlig möjlighet att kunna hjälpa människor i en svår situation.

Skuldsanering

En bbild på en kvinna som upplever en frihetskänsla

Om du har väldigt stora skulder kan du ha rätt att få skuldsanering. Det innebär att du helt eller delvis slipper betala det du är skyldig. Även du som driver enskild firma kan få skuldsanering, om ekonomin i firman är enkel att utreda. Det framgår av skuldsaneringslagen.

Hur fungerar skuldsanering?

Kronofogden tar emot ansökningar och beslutar om skuldsanering. För att få sanering krävs att dina skulder är så stora att du inte kan betala dem på många år. Dessutom tar Kronofogden hänsyn till din livssituation och ekonomi i sin bedömning. Om Kronofogden beslutar att du har rätt till skuldsanering får du en betalningsplan för fem år. Under den här tiden lever du på existensminimum – den del av din inkomst om räcker till det absolut nödvändigaste i din vardag. Resten går till att betala av på skulderna. Det som finns kvar av skulderna efter fem år behöver du inte betala.